Našich členov môžete stretnúť / You may meet and greet our members at :

Festival SlavCon


271_slavcon_2019.jpg

 

v Sobotu 27. apríla 2019 !

At Saturday 27th april 2019!