Naši  členovia na Vienna Comic Cone - VIECC 2019 vo rakúskej Viedni.

Vďaka Austria  Garrisonu za pozvanie

 


Our members at Vienna Comic Con - VIECC 2019 in Vienna Austria.

Thank You very much  Austria Garrison for invitiation.

 


 

Foto  Silvia Doskočilová