ČLENSTVO

  

Všetci žiadatelia o plnohodnotné členstvo musia byť starší ako 18 rokov a musia mať vlastný, do detailu prepracovaný a kvalitný kostým zo sveta Star Wars: príslušníkov vojenských síl Impéria, vojenských síl Prvého rádu /First order/ a ich sympatizantov. z imperiálnej frakcie alebo stúpencov Impéria. Ak kostým máte, kontaktujte Personálneho dôstojníka (GML), ktorý Vás bude ďalej sprevádzať prijímacím konaním krok za krokom. /Sekcia KONTAKT/.

.Ak kostým nemáte, alebo sa len rozhodujete, odprúčame Vám ísť do sekcie "AKO SA PRIDAŤ".

Ak máte záujem zúčastňovať sa našej činnosti, uvažujete o členstve alebo prípadne už pracujete na kostýme, môžete nás kontaktovať e-mailom, alebo na sociálnej sieti Facebook, kde máme oficiálnu stránku. Tam tiež môžete nájsť verejné informácie a komunikovať s ostatnými. Byť plnohodnotným členom Slovakia Outpostu znamená tiež byť automaticky členom 501. Légie.

Ak nespĺňate niektorú z podmienok (vek 18 rokov, schválený imperiálny kostým), ale máte záujem o členstvo, je možné požiadať Personálneho dôstojníka (GML) o prihlášku do Slovakia Outpost. Následne Vám bude pridelený status kadet. Budete tak mať prístup do interných sekcií Slovakia Outpostu. Týmto krokom sa zaväzujete k zahájeniu práce a tiež dokončeniu kvalitného kostýmu potrebného pre riadne členstvo v 501. Légii a Slovakia Outpost. Členovia Slovakia Outpost Vám radi pomôžu. Časový limit pre dokončenie kostýmu je 2 roky.

Členstvo zahŕňa možnosť zúčasťňovať sa v kostýme na domácich a zahraničných akciách. Člen má prístup do jednotlivých členských sekcií medzinárodného fóra, kde si môže zadovážiť exkluzívne klubové predmety, ako napríklad nášivky, tričká atď. Každý člen má povinnosť dodržiavať interné pravidlá Slovakia Outpostu a minimálne raz ročne sa zúčastniť na spoločných akciách s ostatnými členmi Slovakia Outpostu.