EMAIL

  

 

maxon@madmaxon.sk

Veliteľ - Commander /CO/of  Slovakia Outpost

Dôstojník pre web - Garrison Web liason /GWL /

 

andrejka1977@yahoo.com

Personálny dôstojník - Garrison membership Liason  / GML /